نامه محمدکاظم ملک التجار به حسین آقا ملک در رابطه با پرداخت حواله عیال عمدة التجار رجب ۱۳۲۴ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار به حسین آقا ملک در رابطه با پرداخت مبلغی پول اقساط در وجه حواله عیال عمدة التجار رجب ۱۳۲۴
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۵۴
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مالی
تاریخ خلق : رجب ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان