نامه محمدکاظم ملک التجار به آصف الدوله فرمانفرمای خراسان جمادی الثانی ۱۳۲۴ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار به آصف الدوله فرمانفرمای خراسان در جمادی الثانی ۱۳۲۴ برای احقاق حق ایشان در زمان رکن الدوله که در اردبیل بودند
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۲۴
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : احقاق حق
تاریخ خلق : ۲۱ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز- آبی و نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان