پیش نویس تلگراف کاظم ملک التجار به صدرالاشراف قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

پیش نویس متن تلگراف محمدکاظم ملک التجار به صدرالاشراف مبنی بر صحه گذاشتن ره رأی دو حجه الاسلام نافذ الحکم
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۱۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (پدیدآور)
موضوع اثر : صحه گذاشتن به رای
رنگ : سبز حنائی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان