نامه اعتماد الواعظین برای وصول حواله تلگرافی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه اعتماد الواعظین بابت ۲۰۰ تومان حواله تلگرافی که قوام السلطنه فرمودند که آقای نجدالسلطنه به وی مرحمت کند برای وصول و ادای قرض وی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۵۳
پدید آورندگان : اعتمادالواعظین (پدیدآور)
موضوع اثر : وصول حواله
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان