عقدنامه میرزا محمد جلیل و فاطمه سلطان با مهر معلوم ۱۳۰۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه میرزا محمد جلیل و فاطمه سلطان با مهریه ۳۰۰ تومان وجه نقد/ یک من ابریشم سبز خام/ یک جاریه حبشیه/ ۵ تومن وجه نقد ۱۳۰۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۵۵
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۱۸ ذیحجه ۱۳۰۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
برچسب‌ها : قاجاریه, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان