تقسیم نامه ماترک متولی باشی آستانه حضرت عبدالعظیم ۱۳۱۱ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تقسیم نامه ماترک متولی باشی آستانه حضرت عبدالعظیم ۱۳۱۱ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۲۶
موضوع اثر : تقسیم نامه
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان