عریضه ملک التجار به یکی از علمای تهران درباره تایید حکم شرعی مالکیت کامل وی بر کاروانسرای دولت ۱۲۹۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عریضه ملک التجار به یکی از علمای تهران درباره تایید حکم شرعی مالکیت کامل وی بر کاروانسرای دولت ۱۲۹۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۳۷
موضوع اثر : تایید مالکیت
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۲۹۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران, عریضه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان