صورت محاسبه حاج حسین ملک از ربیع الاول تا ذیقعده ۱۳۲۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت محاسبه حاج حسین ملک از ربیع الاول تا ذیقعده ۱۳۲۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۵۸
موضوع اثر : صورت محاسبه
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان