سکه نقره محمد بن دشمنزار کاکویی آل کاکویه آل کاکویه

نظر شما:

سکه نقره آل کاکویه - محمد بن دشمنزار - ۴۱۰ ه.ق - اصفهان
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۷۴
تاریخ خلق : ۴۱۰ قمری (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل کاکویه روی بر خط زمان