سکه نقره محمد بن دشمنزار آل کاکویه آل کاکویه

نظر شما:

سکه نقره محمد بن دشمنزار، آل کاکویه، ضرب اصفهان، ۴۰۹ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۰۷۶
تاریخ خلق : ۴۰۹ قمری (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل کاکویه روی بر خط زمان