سکه نقره بدر بن حسنویه آل حسنویه

نظر شما:

سکه نقره بدر بن حسنویه (۳۹۳ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۸۱
تاریخ خلق : ۳۹۳ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل حسنویه روی بر خط زمان