سکه نقره بدر بن حسنویه آل حسنویه

نظر شما:

سکه نقره بدر بن حسنویه
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۹۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل حسنویه روی بر خط زمان