سکه نقره بدر بن حسنویه آل حسنویه

نظر شما:

سکه نقره بدر بن حسنویه
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۹۳
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل حسنویه روی بر خط زمان