سکه ی نقره ی آل حسنویه، بدر بن حسنویه آل حسنویه

نظر شما:

سکه ی نقره ی آل حسنویه، بدر بن حسنویه، ضرب الدور، ۳۹۱ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۱۳۶
تاریخ خلق : ۳۹۱ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل حسنویه روی بر خط زمان