سکه مس، احتمالا ملوک اهر اتابکان آذربایجان (بنی ایلدِگِز)

نظر شما:

سکه ی مس احتمالا ملوک اهر، زیر دست اتابکان آذربایجان، اوایل قرن ۷ ه.ق، احتمالا ضرب اهر
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۹۲۸
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :