سکه مسی حاکم قطب الدین الغازی بن الپی سلسله ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مسی ، حاکم قطب الدین الغازی بن الپی ، سلسله ارتقیان ماردین ، محل ضرب ماردین (۵۷۲-۵۸۰ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۵۴
تاریخ خلق : از تا
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :