سکه مس ، مظفر الدین کوکبری بن علی ، اتابکان اربل اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، مظفر الدین کوکبری بن علی ، اتابکان اربل ، محل ضرب احتمالا اربل ، تاریخ ضرب (۵۸۶-۶۳۰ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۹۳
رنگ : مسی با زنگار سبز و قرمز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :