سکه مس ، مظفر الدین کوکبری بن علی ، اتابکان اربل اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، مظفر الدین کوکبری بن علی ، اتابکان اربل ، محل ضرب اربل ، تاریخ ضرب نا مشخص
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۶۷
رنگ : مسی با لکه های سیاه و زنگار
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :