سکه مس ، مظفر الدین کوکبری بن علی ،اتابکان اربل اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، مظفر الدین کوکبری بن علی ،اتابکان اربل ، محل ضرب اربل ، تاریخ ضرب احتمالا (۵۹۷ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۹۷
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :