سکه مس ، مظفر الدین کوکبری بن علی ،اتابکان اربل اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، مظفر الدین کوکبری بن علی ،اتابکان اربل ، محل ضرب اربل ، تاریخ ضرب (اوایل قرن هجری قمری )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۲۱۲۰۳
رنگ : مسی با پتینه و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :