سکه مس ، ناصرالدین ارتق ارسلان ، ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ، ناصرالدین ارتق ارسلان ، ارتقیان ماردین ، محل ضرب ماردین ، تاریخ ضرب (۵۹۷-۶۳۷ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۱۳
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :