حکمةالاسرار و مفاخرةالارض و السماء صفویه

نظر شما:

نخست گفت و گوی ابوسفیان است یکی از بطریقان در روم در باره ی معراج پیامبر و سپس خود آن به عربی، نسخ علی بن علی ابراهیم طوخی مالکی در ۱۸ ذیحجه ۹۹۶، عنوان و نشان و جدول شنگرف، از آن «علمیر عزت» با مهرش و حاکم و عبدالرحمان بزرگزاده و عبدالرحیم بن محمد مدرس مدرسه ی نواب و اوس بن محمد ویسی با تاریخ ۱۰۰۶ و سید محمد دیمنوفوی مدرس و فرهاد میرزا در ۲۶ جمادی الثانی ۱۲۹۰ و محمد قاسم خان و رستم بن احمد شیروانی، بر کاغذ دولت آبادی در ۶ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای ضربی با ترنج و سرترنج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۵۲/۰۰۳
پدید آورندگان : علی‌بن علی ابراهیم طوفی مالکی (خطاط)
موضوع اثر : معراج
تاریخ خلق : ۱۸ ذیحجه ۹۹۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان