خوشنویسی [مرقع]: سیاه مشق خوش از اشعار مولانا صفویه

نظر شما:

سیاه مشق چلیپایی است به خط نستعلیق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۰۶
پدید آورندگان : جلال‌الدین محمدبن محمد مولوی (شاعر)
موضوع اثر : سیاه مشق و تمرین خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : الوان
جنس : مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان