خوشنویسی [مرقع] : ‎۳ [سه] سطر صفویه

نظر شما:

خط نستعلیق متن گویا از میر عماد خط متن در داخل جدول پندنامه ای از لقمان حکیم که به فرزندش گفته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۰۳
پدید آورندگان : میرعماد (خوشنویس) لقمان حکیم (مؤلف)
موضوع اثر : نصیحت واندرز
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : الوان
جنس : مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان