مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین مشهدی محمدباقر با حاجی محمدصادق پیرامون فروش مزارع روستای کوشک قاسم واقع در بلوک خواجه فارس به تاریخ ۱۲۸۴ق دارای کاغذ کرم رنگ و ۱۵ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۹۴
موضوع اثر : مبایعه نامه بین مشهدی محمدباقر با حاجی محمدصادق
تاریخ خلق : ۲۲ ربیع‌الاول ۱۲۸۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۸۳ سانتیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان