مبایعه اراضی مزروعی در هرزویل به تاریخ ۱۲۸۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه الله‌قلی هرزویلی و برادر وی با محمدباقر قزوینی پیرامون واگذاری اراضی مزروعی در هرزویل به تاریخ ۱۲۸۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۲۹
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۱۱ ربیع‌الثانی ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان