مبایعه زمین واقع در هرزویل ۱۲۸۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین سیدآقا میرزا طایفه‌بابایی با حاجی‌باقر قزوینی مبنی‌بر واگذاری زمین در هرزویل به تاریخ ۱۲۸۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۳۶
موضوع اثر : مبایعه‌نامه
تاریخ خلق : ۱۰ شوال ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان