مبایعه یازده اصله درخت گردو به تاریخ ۱۲۹۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه‌نامه آقاغلام‌علی فرزند علی ساکن هرزویل با باقر قزوینی ساکن رودبار پیرامون واگذاری یازده اصله درخت گردو به تاریخ ۱۲۹۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۲۷
موضوع اثر : مبایعه‌نامه
تاریخ خلق : رجب ۱۲۹۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان