مبایعه خانه در کوچه ملک آباد تهران میان سلطان قلی بیگ و قلیچ خان سرتیپ ۱۲۶۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه خانه در کوچه ملک آباد تهران میان سلطان قلی بیگ و قلیچ خان سرتیپ ۱۲۶۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۷۷
موضوع اثر : مبایعه خانه
تاریخ خلق : ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۲۶۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان