نامه ملک التجار به اداره استیناف عدلیه درباره دانستن رای ۴ هزار تومان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ملک التجار به اداره استیناف عدلیه درباره دانستن رای ۴ هزار تومان
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۰۵
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : اطلاع از رای صادره
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان