ورقه عرضحال عدلیه درباره شکایت حسین ملک از امین الدوله ۱۳۴۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ورقه عرضحال عدلیه درباره شکایت حسین ملک از امین الدوله ۱۳۴۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۲۸
موضوع اثر : شکایت
تاریخ خلق : ۱۵ ذیقعده ۱۳۴۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان