سروستان

نقش سرو در آثار کتابخانه و موزه ملی ملک

سروستان

نمایشگاه سروستان بر نقش سرو در هنر ایرانی تاکید می کند و به بررسی تغییرات این نقش در طول زمان می پردازد. در ابتدای این نمایشگاه نقش سرو در تزیین قرآن مجید پرداخته شده. سپس نگاهی به استفاده از المان سرو در فلزکاری شده است. در ادامه استفاده از نقوش سرو در قالی بافی بررسی شده و نقش آن بر پاچه ها و بافته ها نشان داده شده است. در کنار بررسی نقش سرو در این آثار، به بررسی آن در نسخ خطی، نسخ چاپ سنگی و نگارگری ها پرداخته شده است. بخشی از این نمایشگاه به نمایش آثاری که مزین به نقش سرو هستند اختصاص یافته است. در بخشی دیگر نیز با استفاده از موشن تایپو گرافی به بررسی سرو در ادبیات پرداخته شده است.

سرو از جمله درختانی است که بیشترین جلوه را در فرهنگ و ایرانی اسلامی داشته است، از اینرو با نگاهی به آثار متنوع موجود در کتابخانه ها و موزه ها می توان نقش های مختلفی از سرو را در آثار این گنجینه ها مشاهده کرد. سرو درختی است بلند، راست و متقارن، بی‌انشعاب، با شاخه‌های کوتاه و چسبیده به تنه، دارای پایه چوبی کوتاه، غیر مثمر و همیشه سبز که در ادبیات جای آن همیشه بر لب جوی است.

انواع سرو بر سه قسم است: سرو آزاد، سهی و ناز. سرو آزاد راست قامت ، سرو سهی به شکل دوشاخه و سرو ناز به شکل متمایل رشد می­کنند.

جدای از نقش و جلوه ای که سرو در باورهای اساطیری، باستانی و حتا ادبیات و باورهای عامیانه مردم ایران داشته است، همین پیوندهای تاریخی و فرهنگی و ابعاد چندگانه سرو در حوزه فرهنگ سبب شده است تا این درخت نام­آور جلوه ای گسترده و متعدد در هنرهای ایرانی داشته باشد، این جلوه هنری سرو به واسطه آثار ماندگار هنری به کتابخانه و موزه راه یافته است.

نقش سرو در اکثر هنرهای سنتی ایران دیده می­شود . این خود دلیل اهمیت این نقش در میان نقوش طبیعی است که همواره درطول تاریخ ایران بر روی مصنوعات دیده شده است.

همه حضور و جلوه متعدد سرو در هنرهای ایرانی اشارتی ست به تجربه مشترک تاریخی ایرانیان است که به واسطه آثار موجود در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک در برابر دیدگان قرار می گیرد تا بخشی از خاطره ها و روایت هایی که در پس میراث فرهنگی مردم این سرزمین دوباره دیده و خوانده شود.

برچسب‌ها:

نظر شما: