شکسته

​شکسته (shikastah): خط شکسته نستعلیق؛ این خط از اوایل سده‌ی  یازدهم هجری ظهور کرد که نخست تفاوت چندانی با خط نستعلیق نداشت، فقط برخی از حروفش بر اثر سرعت قلم روان و پیوسته نوشته می‌­شد و بعضی حروف منفصل به صورت متّصل تحریر می­‌گردید. درباره‌ی  واضع خط شکسته آمده است که ابتدا دو روش ساده‌­نویسی و پیچیده­‌نویسی متداول بود. روش پیچیده‌ی  آن متمایل به تعلیق است که آن را خط ترسّل گفته­‌اند و آن را مرتضی‌­قلی‌­خان شاملو از ترکیب خطوط تعـلیق، نستعلیق و شکسته ایجاد کرد. محمّدشفیع هروی مشهور به شفیعا، خط شکسته را ابداع کرد و به این خط نظام بخشید و اصلاحات عمده‌ای در آن پدید آورد. خط شکسته در نوشتن نامه­‌ها، احکام، کتاب­‌نویسی، اشعار و قطعات استفاده می­‌شود. با ظهور درویش عبدالمجید طالقانی خط شکسته به کمال قانون‌­مندی و اصول زیبایی رسید و سپس سیّدعلی­‌اکبر گلستانه در ترویج شیوۀ درویش طالقانی کوشید و در این خط استاد مسلّم شد.[۱]


۱- حسینی، سیّدمحمّدمجتبی؛ امینی، بهروز (۱۳۹۰)، «درآمدی بر هنر اسلامی ـ ایرانی: خوشنویسی» با نگاه به آثار مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، تهران: پیکره، ص۲۷.

اشیاء پیشنهادی

متن ادبی وعرفانی

قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت

 • دوره تاریخی: زندیه
 • درویش عبدالمجید طالقانی
طرح شکسته

کلگی طرح شکسته ملایر

 • دوره تاریخی: پهلوی
طرح شکسته

گلیم نقش شکسته قشقایی

 • دوره تاریخی: پهلوی
دو بیت شعر

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.سیاه مشق

 • دوره تاریخی: زندیه
 • درویش عبدالمجید طالقانی
قطعات ادبی به نثر و نظم

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم غبار

 • دوره تاریخی: زندیه
 • عبدالمجید درویش طالقانی
متن ادبی نظم و نثر

قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت

 • دوره تاریخی: زندیه
 • عبید زاکانی
حکایات تاریخی از سلطان محمود و امیر تیمور گورکانی

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.کتابت خفی

 • دوره تاریخی: زندیه
 • درویش عبدالمجید طالقانی
غزل حافظ

قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت خفی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی سید علی درویش
اییاتی از شعرائ مختلف از جمله حافظ و...

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز به قلم غبار

 • دوره تاریخی: زندیه
 • خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی
قطعه شعر بخواهش آقا محمد صادق وبجهت آ قا محمد باقر

قطعه شکسته نستعلیق ونسخ آمیخته به رقاع ممتاز

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمد شاملو
رباعیات خیام

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز .قلم مشقی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • عبدالمجید درویش طالقانی
متن ادبی.فتح نامه

قطعه شکسته نستعلیق عالی .قلم کتابت

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • متین شیرازی
نامه نگاری (مکتوبی به دوست)

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز .کتابت خفی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمد جعفر اصفهانی(دلودوز)
مطالب پراکنده

قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت خفی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • صافی

نظر شما: