قطعه نستعلیق ممتاز.سیاه مشق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز.قلم شش دانگ مشقی.صفحه پردازی :سیاه مشق مورب . کاغذ :فرنگی آها رمهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ:۱۳۰۰ق.رقم :یا علی مددا ست.(منسوب به میرزا غلارضا ). بین خطو ط طلا اندازی .حاشیه :تسمه اندازی به آبی .قهوه ای ونباتی .جدول کشی به طلایی وتحریر مشکی .پاسپارتو به صورتی .کمند به تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۱
پدید آورندگان : منسوب به میرزا غلامرضا اصفهانی (خوشنویس) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : بیتی از غزل حافظ_ غزل ۱۵۱
تاریخ خلق : ۱۳۰۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ آهار مهره فرنگی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی برروی کاغذ آهار مهره فرنگی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : بانو عزت ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان