مشرق‌الشمسین و اکسیرالسعادتین صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ بهایی در ۱۴ ذیقعدهٔ ۱۰۱۵ق، نسخ سدهٔ ۱۱ق، عنوان به شنگرف، کاغذ ترمه سفید و حنایی، قطع وزیری کوچک، جلد تیماج قهوه ای لایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۵۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : قرآن/ احکام و قوانین
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سفید و حنایی، تیماج قهوه ای لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان