اجاره نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک برگ اجاره نامه محلی قنات صفرآباد به نظام لشکر به تاریخ ۱۳۳۸ق و خط شکسته و تایپی دارای کاغذ کرم رنگ و ۴مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۵۶۹
موضوع اثر : اجاره نامه محلی قنات صفرآباد
تاریخ خلق : ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : کوروش اصغری
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان