مبایعه ملک گلدیان رحمت‌آباد بین حاجی‌غلام با محتشم‌الملکبه تاریخ ۱۳۱۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین حاجی‌غلام فرزند رضاقلی‌بیک ساکن قریه گلدیان از محال رحمت‌آباد با میرزاصادق‌خان محتشم‌الملک پیرامون واگذاری ملک در گلدیان رحمت‌آباد به تاریخ ۱۳۱۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۱۷
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۲۰ محرم ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان