مقاطعه نامچه لایروبی قنات گلابدره میان استاد قاسم و ماک التجار ۱۳۰؟ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مقاطعه نامچه لایروبی قنات گلابدره میان استاد قاسم و ماک التجار ۱۳۰؟
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۱۸
موضوع اثر : مقاطعه قنات
تاریخ خلق : از ربیع‌الثانی ۱۳۰ قمری (قرن ۱۴) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان