چند پاکت نامه یکی بنام حسین ملک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

چند پاکت نامه یکی بنام حسین ملک
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۰۱
موضوع اثر : پاکت نامه
تاریخ خلق : ۲۰ رجب ۱۳۱۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم/ آبی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران, عریضه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان