اشیاء پیشنهادی

فرنگی سازی/ گل و مرغی

قلمدان لاکی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • آقا لطفعلی شیرازی
قدیس مسیحی

قلمدان لاکی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • آقا نجف
انتصاب آقا مهدی ملک التجار

فرمان ناصرالدین شاه قاجار

 • دوره تاریخی: قاجاریه
آقا محمد خان

فرمان آقا محمد خان قاجار

 • دوره تاریخی: زندیه
اعطای تیول

فرمان آقا محمد خان قاجار

 • دوره تاریخی: زندیه
بزمی- زندگی روستایی

قلمدان لاکی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • آقا نجف
فیگور نشسته آقا محمد باقر

شبیه آقا محمد باقر

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • میرزا لطفعلی
گل و پروانه

نگاره گل و پروانه

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • آقا لطفعلی شیرازی
شیخ صنعان و دختر ترسا

قلمدان بزمی

 • دوره تاریخی: زندیه
 • آقا صادق
قدیسین

قلمدان

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • آقا نجف
استاد و شاگرد

قلمدان چهره پردازی

 • دوره تاریخی: افشاریه
 • آقا صادق
ایاتی ازسوره بقره

قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • آقا غلامعلی اول (؟)
شعر عربی وآیه 88 سوره یوسف وتبریک عید نوروز به حاج حسین آقا

قطعه نسخ عالی .قلم کتابت

 • دوره تاریخی: پهلوی
 • عبدالعلی مصحح
جهت سلامتی حاج حسین آقا

حرز همه کاره

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • ائمه معصومین سلام الله علیها قرآن
قطعه شعر بخواهش آقا محمد صادق وبجهت آ قا محمد باقر

قطعه شکسته نستعلیق ونسخ آمیخته به رقاع ممتاز

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمد شاملو
شعردر مدح حاج حسین آقا ملک

قطعه نستعلیق خوش .قلم کتابت

 • دوره تاریخی: پهلوی
 • علی اعتضاد پور (متخلص به به نیاز)
شعردر مدح حاج حسین آقا ملک

قطعه نستعلیق خوش.قلم مشقی

 • دوره تاریخی: پهلوی
 • نجیب واعظ
شعردر مدح حاج حسین آقا ملک

قطعه نستعلیق وشکسته نستعلیق خوش

 • دوره تاریخی: پهلوی
 • سید احمد میر باذل
آقا میرزا فرج‌اله سمنانی‌الاصل

عقدنامه

 • دوره تاریخی: پهلوی

نظر شما: