اشیاء پیشنهادی

فرنگی سازی- گل و بوته

قلمدان لاکی با نقش حضرت مریم و کودکی حضرت مسیح

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • آقا لطفعلی شیرازی
قدیس مسیحی- مدالیون- منظره پردازی

قلمدان لاکی با نقش قدیس

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • آقا نجف
انتصاب آقا مهدی ملک التجار

ابقاء مجدد اقا مهدی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
مجلس درس- بزم- ختایی

قلمدان لاکی با نقش مجلس درس

 • دوره تاریخی: زندیه
 • آقا صادق
آقا محمد خان

فرمان آقا محمد خان قاجار

 • دوره تاریخی: زندیه
اعطای تیول

فرمان آقا محمد خان قاجار

 • دوره تاریخی: زندیه
بزمی- زندگی روستایی- شکارگاه- چهره پردازی- مدالیون

قلمدان لاکی با نقش بزمی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • آقا نجف
فیگور نشسته آقا محمد باقر

شبیه آقا محمد باقر

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • میرزا لطفعلی
گل و پروانه

نگاره گل و پروانه

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • آقا لطفعلی شیرازی
قدنماسازی- چهره پردازی- شاخ و برگ ختایی- گل و مرغ- شکوفه و پروانه

قلمدان لاکی با نقش قدنماسازی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • آقا لطفعلی شیرازی
شیخ صنعان و دختر ترسا

قلمدان بزمی

 • دوره تاریخی: زندیه
 • آقا صادق
قدیسین

قلمدان

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • آقا نجف
استاد و شاگرد

قلمدان چهره پردازی

 • دوره تاریخی: افشاریه
 • آقا صادق
ایاتی ازسوره بقره

قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • آقا غلامعلی اول (؟)
شعر عربی وآیه 88 سوره یوسف وتبریک عید نوروز به حاج حسین آقا

قطعه نسخ عالی .قلم کتابت

 • دوره تاریخی: پهلوی
 • عبدالعلی مصحح
جهت سلامتی حاج حسین آقا

حرز همه کاره

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • ائمه معصومین سلام الله علیها قرآن
قطعه شعر بخواهش آقا محمد صادق وبجهت آ قا محمد باقر

قطعه شکسته نستعلیق ونسخ آمیخته به رقاع ممتاز

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمد شاملو
شعردر مدح حاج حسین آقا ملک

قطعه نستعلیق خوش .قلم کتابت

 • دوره تاریخی: پهلوی
 • علی اعتضاد پور (متخلص به به نیاز)
شعردر مدح حاج حسین آقا ملک

قطعه نستعلیق خوش.قلم مشقی

 • دوره تاریخی: پهلوی
 • نجیب واعظ
شعردر مدح حاج حسین آقا ملک

قطعه نستعلیق وشکسته نستعلیق خوش

 • دوره تاریخی: پهلوی
 • سید احمد میر باذل

نظر شما: