بندی از شرح المعارف ولطائف العوارف ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۸۶/۰۱۱
پدید آورندگان : احمد بن علی البونی (مؤلف)
موضوع اثر : دعا
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۱) تا قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، رویه ابری لبه دار ،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویان
دوره تاریخی ترکمانان آق قویونلو روی بر خط زمان