اشیاء پیشنهادی

متن ادبی وعرفانی

قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت

 • دوره تاریخی: زندیه
 • درویش عبدالمجید طالقانی
دو بیت شعر

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.سیاه مشق

 • دوره تاریخی: زندیه
 • درویش عبدالمجید طالقانی
قطعات ادبی به نثر و نظم

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم غبار

 • دوره تاریخی: زندیه
 • عبدالمجید درویش طالقانی
حکایات تاریخی از سلطان محمود و امیر تیمور گورکانی

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.کتابت خفی

 • دوره تاریخی: زندیه
 • درویش عبدالمجید طالقانی
غزل حافظ

قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت خفی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی سید علی درویش
اییاتی از شعرائ مختلف از جمله حافظ و...

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز به قلم غبار

 • دوره تاریخی: زندیه
 • خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی
رباعیات خیام

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز .قلم مشقی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • عبدالمجید درویش طالقانی
متن ادبی.فتح نامه

قطعه شکسته نستعلیق عالی .قلم کتابت

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • متین شیرازی
نامه نگاری (مکتوبی به دوست)

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز .کتابت خفی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمد جعفر اصفهانی(دلودوز)
مطالب پراکنده

قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت خفی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • صافی
شعری در توبه وراه صواب از باب نهم بوستان سعدی

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز . قلم خفی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • عبدالکریم طهرانی سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱ / قرن ‎۷ ه.ق)
شعر ونثر عرفانی واخلاقی از سعدی وشاعران دیگر

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت خفی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • عبدالصمد قزوینی سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱ / قرن ‎۷ ه.ق)
شعر وحکا یت

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم غبار

 • دوره تاریخی: زندیه
 • میرزا محمد قاسم نجفی اصفهانی مشهور به میرزا کوچک
شعراز سنایی وضیای اصفهانی

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت خفی

 • دوره تاریخی: زندیه
 • درویش عبدالمجید طالقانی ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی (473-545ق) نورالله ضیای اصفهانی (وفات1052ق)
نامه نگاری وشعر

قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • علی ابن محمد حبیب المشهدی الخراسانی بدرالدین هلالی استر آبادی(هلالی جغتایی)
ابیاتی از شاعران ازجمله حافظ و...

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمد رضا
شعر

قطعه شکسته نستعلیق عالی.کتابت خفی

 • دوره تاریخی: زندیه
 • درویش عبدالمجید سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱؟ / قرن ‎۷ ه.ق) مشتاق اصفهانی شیخ علی نقی محتشم کاشانی
شعراز بوستان سعدی .باب سوم در عشق ومستی

دوقطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • سید علی شیرازی متخلص به نیاز سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱ / قرن ‎۷ ه.ق)

نظر شما: